Slægten

Anetavle1 og 2 er udarbejdet af Birrit Jørgensen

Anetavlen 1 & 2 går fra Hans Mule, borgmester i Odense, født i 1364
og ender med Birrits far Knud og min mormor Tove.

Anetavle3 er udarbejdet af Helle Sparwath Andreasen og mig, sagde hunden.

Anetavlen 3 går fra 1850 og frem til vore børn

Ingenting er færdigt, ting tager tid!

Der kommer snart flere links til spændende historier om vores familie,
som giver et fantastisk indblik i livet dengang!

Links i Anetavlen er vist med blå understregning, de virker dog kun,
hvis du anvender en begavet browser, der åbner PDF-filerne i selve internetbrowseren.

Grunden til at jeg bruger PDF-filer, skyldes, at så er det mig og ikke din browser, der
bestemmer, hvilke fonte og størrelser, der bruges.

Jeg bruger font-famile "Verdana" som anbefales til mennesker over 65år!

Anetavle1 Min og Birrits familie

Anetavle2 Min mormor frem til Lian

Anetavle3 Mors familien og Sparwath'erne

Vores gren af Allerup og Thura