Fac's famile
Gamle foto
Portrætgalleri


Alice Natalie Relster (mor), født Hansen 3. september 1927, død 6. november 2006

Petter Relster - min far. Født 24. august 1920, død 10. oktober 1985.

Tove Natalie Hansen (mormor), født Jørgensen 26. september 1907. Død 4. september 1978.

Sparward Hansen - (oldefar)

Vilhemine Sparward Hansen (oldemor).

Vilhelm Laurits Relster (farfar). Født 3. oktober 1888, død 5. juli 1951.

Else - morfars halvsøster

Niels Relster, (farbror, min gudfar), født 15. maj 1916, død december 1978.