2001 ABB træf i Østerlund - Skift ved tryk på pilene

Det var dengang moderne med aktiviteter